САЖЕНЦЫ АКТИНИДИИ

 
 
саженцы актинидии сорт Киевская крупноплодная
 
саженцы облепихи (обліпихи)
 
 
КИЕВСКАЯ КРУПНОПЛОДНАЯ
 
ФИГУРНАЯ
 
 
 
 
 
саженцы актинидии сорт Абрикосовая
 
саженцы актинидии сорт Пурпурная
 
 
АБРИКОСОВАЯ
 
ПУРПУРНАЯ